FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

 

Aneks do Regulaminu Rekrutacji do klasy siódmej uniwersyteckiej w roku szkolnym 2020/2021:
w Szkole Podstawowej nr 76 we Wrocławiu oraz w Szkole Podstawowej nr 3 we Wrocławiu

W związku z:

Zarządzeniem Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności UWr oraz rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzeniem MEN z 09 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 a co za tym idzie czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół zapisy Regulaminu Rekrutacji do klasy siódmej uniwersyteckiej w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach: Szkole Podstawowej nr 3 we Wrocławiu, w Szkole Podstawowej nr 76 we Wrocławiu zastępuje się Zasadami przyjmowania uczniów do uniwersyteckich klas siódmych na rok szkolny 2020/21 o poniższej treści:

&1

Zasady przyjmowania uczniów do uniwersyteckich klas siódmych na rok szkolny 2020/21

 1. Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do klas uniwersyteckich są zobowiązani do uzupełnienia już podanych danych/zarejestrowania się poprzez formularz dostępny na stronie: wmi.uni.wroc.pl/klasy_uniwersyteckie do 24.04.2020.
 2. Decyzję o przyjęciu do klasy uniwersyteckiej podejmuje komisja rekrutacyjna składająca się z trzech osób reprezentujących Uniwersytet Wrocławski, Szkołę Podstawową nr 3 oraz Szkołę Podstawową nr 76 na podstawie danych podanych w formularzu, o którym mowa w punkcie 1. Komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę oceny ucznia z matematyki i informatyki wystawione na koniec klasy piątej oraz na półrocze klasy szóstej, oraz sukcesy w konkursach matematycznych i informatycznych takich jak: zDolny Ślązak, Mistrzostwa Polski w Grach Logicznych i Matematycznych, Maraton Matematyczny, KOMA, Memoriał Urszuli Marciniak, Koala, Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku, Alfik Matematyczny, Mat Matematyczny, Kangur, Bóbr. Lista konkursów może zostać rozszerzona przez komisję rekrutacyjną.
 3. Lista zakwalifikowanych uczniów zostanie podana do wiadomości rodziców do 30 kwietnia 2020r.
 4. Rodzice zakwalifikowanych uczniów są zobowiązani do złożenia*
  do 08.05.2020r. w wybranej szkole niezbędnych dokumentów:
  a) kopię świadectwa promocyjnego do klasy VI szkoły podstawowej,
  b) oceny z matematyki i informatyki z półrocza klasy 6 z bieżącego roku szkolnego poświadczone przez rodzica za zgodność z oryginałem (lub jeśli to możliwe skan poświadczony przez macierzystą szkołę za zgodność z oryginałem, lub wydruk z e-dziennika),
  c) podanie o przyjęcie dziecka do klasy siódmej uniwersyteckiej od roku szkolnego 2020/2021 na druku udostępnionym przez szkoły na swoich stronach internetowych,
 5. Dyrekcje obu szkół podstawowych na podstawie przesłanych dokumentów mają możliwość weryfikacji przedstawionych w formularzu danych i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mogą zmienić decyzję komisji rekrutacyjnej.
 6. Lista przyjętych uczniów zostanie podana do wiadomości rodziców do 15.05.2020r.
 7. Pozostałe wymagane przez szkoły dokumenty rodzice uczniów przyjętych dostarczają* do wybranej szkoły w terminie do 30.06.2020r. zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi na stronach internetowych szkół (szczegółowe informacje podają także sekretariaty obu szkół).
 8. Klasa uniwersytecka zostanie otwarta, jeżeli zgłosi się do niej co najmniej 15 osób.
 9. W przypadku posiadania przez szkoły wolnych miejsc formularz, o którym mowa w punkcie 1. pozostanie otwarty do końca maja 2020 w celu prowadzenia dalszej rekrutacji.

&2

Aneks wchodzi w życie w dniu 15.04.2020r.

*przez  „złożenie” i „dostarczenie” rozumie się także przesłanie pocztą elektroniczną lub tradycyjną, w zależności od możliwości wynikających z zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

ADRES EMAIL SP76: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ADRES EMAIL SP3: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


Lista uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia
Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej Juniorów

imię i nazwisko ucznia miejsce w kraju punkty, max 1500
Karol Łacina 3 1490
Mikołaj Wieczorek 32 1390
Maria Cichosz 45 1329
Maria Tometczak 91 1209
Jagoda Białek 94 1191
Oskar Kalinowski 98 1180
Adam Biel 100 1178
Tymon Terczyński 145 1054
Mikołaj Sczogiel 198 841
Zofia Lewandowska 211 780
Jakub Świątczak 270 500

 

Lista wszystkich zakwalifikowanych uczestników do zawodów II stopnia:  https://oij.edu.pl/oij14/etap1-wyniki.pdf

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!


 


Na zdjęciu uczniowie z klasy uniwersyteckiej 8d, z prowadzącą zajęcia panią Jadwigą Pokorską.