FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz.6.30-17.15 zgodnie z ramowym planem dnia:
1.    6.30-8.30 – przychodzenie dzieci do świetlicy oraz wyjście na lekcje uczniów pierwszej zmiany, zajęcia własne dzieci: ciche czytelnictwo, gry planszowe i stolikowe, zabawy w kącikach zabaw,
2.    8.30-9.00 – śniadanie,
3.    9.00-10.00 – zajęcia programowe wynikające z rocznego planu wychowawczo-dydaktycznego świetlicy,
4.    10.00-10.45 – zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu (w zależności od pogody), zajęcia własne dzieci, ciche czytelnictwo, gry planszowe i stolikowe,
5.    10.45-11.05 – wymiana grup wychowawczych związana z dwuzmianowością w kształceniu zintegrowanym,
6.    11.05-12.30 – obiad dla pierwszej i drugiej zmiany,
7.    12.30-13.00 – odrabianie lekcji,
8.    13.00-14.00 – zajęcia programowe dla drugiej zmiany,
9.    14.00-16.00 – zajęcia rekreacyjne na wolnym powietrzu, zajęcia własne dzieci,
10.    16.00-17.15 – rozchodzenie się dzieci do domów, porządkowanie Sali.
Dzieci przed lekcjami i po lekcjach przychodzą do świetlicy na parterze, przy zejściu do szatni.