ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021


01.09.2020 Rozpoczęcie roku szkolnego

8.09, 9.09, 10.09  - 2020 Zebrania dla rodziców klas 1-8

14.10.2020 Pasowanie klas pierwszych

do 22.12.2020 – wystawienie proponowanych ocen śródrocznych

 Informacja do o zagrożeniu oceną niedostateczną  i oceną nieodpowiednią z zachowania

                                   23.12.2020-3.01.2021 Zimowa przerwa świąteczna        

04.01.2021 – 17.01.2021 Ferie zimowe

do 22.01.2020 Wystawianie ocen

01.02.2021 Rada klasyfikacyjna śródroczna

12.02.2021 Rada podsumowująca

Rekolekcje – zgodnie z terminem ustalonym przez Parafię

01.04.2021-06.04.2021 Wiosenna przerwa świąteczna

8.05.2021 Święto Patrona szkoły

10.05.2021–14.05.2021 Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotów lub obniżoną  oceną ze sprawowania

25,26.27.05.2021 Egzamin ósmoklasisty

do 10.06.2021 Wystawianie ocen

18.06.2021 Rada klasyfikacyjna roczna

25.06.2021 Zakończenie roku szkolnego