REGULAMIN

SZKOLNEJ  LIGI  PŁYWACKIEJ KLAS III-CICH
 

 

 WROCŁAW 2010/2011

1. Cel zawodów

*  zawody mają na celu wyłonienie  najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki trzech edycji ligi   
*  propagowanie sportu pływackiego wśród uczniów

*  uatrakcyjnienie cyklu szkoleniowego (nauk pływania)

*  wstępna selekcja do klasy pływackiej

*  przygotowanie do rywalizacji sportowej

 

2. Miejsce zawodów
*  Pływalnia  przy ul. Racławickiej  we Wrocławiu

3. Termin zawodów
*  I edycja – 28 stycznia 2011

II edycja – 11 marca 2011

III edycja – 8 kwietnia 2011
*  zbiórka zawodników na pół godziny przed rozpoczęciem zawodów

4. Organizator zawodów
*  Trenerzy Szkoły Podstawowej nr 76

 

5. Zasady uczestnictwa
*  prawo startu mają uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 76

*  posiadanie odpowiedniego stroju pływackiego

 

6. Przepisy techniczne:

* na zawodach obowiązują przepisy PZP
* zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas
 


7. Sposób wyłaniania zwycięzców i formy przyznawania nagród

zwycięzca każdej edycji ligi zostaje wyłoniony na podstawie uzyskanych wyników na dystansie

 najlepsi uczniowie (chłopcy i dziewczynki) zajmujący miejsca        

I – VI  otrzymują dyplomy, a za miejsca I-III nagrody, podczas każdej z edycji ligi

po każdej edycji odbędzie się także dekoracja za zajęcie pierwszego miejsca w punktacji klasowej na podstawie wyników drużyn sztafetowych

po trzech edycjach ligi na podstawie punktów z tabeli wielobojowej  wyłonionych zostanie dziesięciu najlepszych chłopców i dziesięć najlepszych dziewczynek, które otrzymają dyplomy, pozostali uczniowie dostaną dyplom uczestnictwa

na podstawie wyników indywidualnych zostanie wyłoniona najlepsza klasa po trzech edycjach ligi

 

8. Sędziowie

w skład komisji sędziowskiej wchodzą trenerzy Szkoły Podstawowej nr 76

 

9. Program zawodów

- zbiórka i krótka rozgrzewka na lądzie
- starty w  konkurencjach:

I edycja – 50m stylem grzbietowym + sztafeta 10 x 25m nogi do kraula

II edycja – 50m stylem dowolnym + sztafeta 10 x 25m nogi do grzbietu

III edycja – 50m stylem klasycznym + sztafeta 10 x 25m nogi do żabki

ogłoszenie wyników i zakończenie  zawodów

 

10. Zasady finansowania

fundusze na przeprowadzenie zawodów pochodzą ze składek wnoszonych na Radę Rodziców w klasach I-III

 

 

Opracowanie: Anna Pajda