ZADANIA DOMOWE DLA KLAS VI
 
LEKCJA 1 - ZASADY BEZPIECZNEJ I HIGIENICZNEJ PRACY Z KOMPUTEREM A OCHRONA ŚRODOWISKA

Ćwiczenie 1
W dowolnym edytorze tekstu napisz 3 najważniejsze, Twoim zdaniem, punkty regulaminu pracowni komputerowej.

Ćwiczenie 2
Co to jest
RECYKLING?

Ćwiczenie 3
W jaki sposób można zastąpić np rachunki drukowane na papierze?.

Ćwiczenie 4
Plik z wypisanymi odpowiedziami zapisz pod nazwą
RECYKLING.

Ćwiczenie 5
Plik 
RECYKLING wyślij na adres zadania6@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer lekcji)


LEKCJA 2 - OCHRONA OPROGRAMOWANIA

Ćwiczenie 1
W dowolnym edytorze tekstu napisz
5 znanych Ci programów antywirusowych.

Ćwiczenie 2
Co to jest
WIRUS KOMPUTEROWY?

Ćwiczenie 3
Napisz, jaki program antywirusowy, zainstalowany jest na Twoim komputerze?.

Ćwiczenie 4
Plik z wypisanymi odpowiedziami zapisz pod nazw
ą ANTYWIRUS.

Ćwiczenie 5
Plik 
ANTYWIRUS wyślij na adres zadania6@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer lekcji)


LEKCJA 3 - KOPIA ZAPASOWA PLIKU

Ćwiczenie 1
Za pomocą edytora grafiki, przygotuj rebus do hasła KOPIA ZAPASOWA. Zadanie wykonaj według opisu z ćwiczenia 1.9 zamieszczonego w podręczniku. Utworzony rebus zapisz w pliku REBUS.

Ćwiczenie 2
W edytorze tekstu, odpowiedz pełnym zdaniem na pytania.
- dlaczego należy tworzyć kopie zapasowe plików?
- gdzie powinniśmy zapisywać kopie zapasowe plików?
- czy można odzyskać skasowane pliki?
Dane zapisz w pliku pod nazwą KOPIE ZAPASOWE.

Ćwiczenie 3
Pliki 
REBUS oraz KOPIE ZAPASOWE wyślij na adres zadania6@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer lekcji)LEKCJA 4 - KOMPRESJA PLIKÓW
Ćwiczenie 1
Do czego służy program archiwizujący?

Ćwiczenie 2
Wymień nazwy 3 programów służących do archiwizowania plików.

Ćwiczenie 3
Jakie rozszerzenie ma najczęściej folder skompresowany?

Ćwiczenie 4
Odpowiedzi wyślij na adres zadania6@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer lekcji)


NA KOLEJNEJ LEKCJI KOMPUTERÓWKA

LEKCJA 5 - ADRES INTERNETOWY
Ćwiczenie 1
Opisz elementy składowe adresu internetowego www.sp76.wroclaw.pl ?

Ćwiczenie 2
Napisz jakie informacje powinny się znaleźć na każ
dej stronie internetowej.

Ćwiczenie 3
Podaj kod kraju np. Polska - pl
a) Niemcy -
b)Ukraina -
c)Litwa-
d)Czechy -
e)Słowacja -
f) Hiszpania -

Ćwiczenie 4
Odpowiedzi wyślij na adres zadania6@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer lekcji)


LEKCJA 6 - INTERNET ŹRÓDŁEM INFORMACJI

Ćwiczenie
1
Włącz przeglądarkę internetową i na stronie maps.google.pl odszukaj lokalizację szkoły.

Ćwiczenie 2
Zrób zrzut ekranu i wklej go do edytora grafiki (np. PAINT-a).

Ćwiczenie 3
W edytorze grafiki przytnij obraz, aby widoczna była tylko mapka.

Ćwiczenie 4
Zapisz plik pod nazwą MAPKA.

Ćwiczenie 5
Plik MAPKA wyślij na adres zadania6@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer lekcji)


REALIZACJA PROJEKTU - STRONA INTERNETOWA

LEKCJA 10 - GRAFIKA KOMPUTEROWA

Ćwiczenie
1
Wymień 3 edytory grafiki.

Ćwiczenie 2
Do czego służy edytor grafiki?

Ćwiczenie 3
Do czego służą skróty klawiszowe?

- CTRL+C;
- CTRL+V;
- CTRL+X;
- CTRL+P;
- CTRL+Z;
- CTRL+A

Ćwiczenie 4
Odpowiedzi wyślij na adres zadania6@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer lekcji)


LEKCJA 11 - EDYTOR GRAFICZNY DRAW

Ćwiczenie
1
Jaki rodzaj grafiki można tworzyć w programie DRAW (wektorowa/rastrowa)

Ćwiczenie 2
Wykonaj zadanie 4.13 i 4.14 z podręcznika.

Ćwiczenie 4-1
Odpowiedzi wyślij na adres zadania6@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer lekcji)


LEKCJA 12 - EDYTOR GRAFICZNY ARTRAGE/GIMP 2

Ćwiczenie
1
W programie Gimp 2, dokończ zadanie z lekcji (rysunek). Jeżeli nie możesz zainstalować Gimpa rysunek wykonaj w dowolnym edytorze grafiki.

Ćwiczenie 2
Stworzony rysunek zapisz pod nazwą MIKOŁAJ.

Ćwiczenie 3
Rysunek wyślij na adres zadania6@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer lekcji)

--------------------------------------------------------------------------------------------
NA KOLEJNEJ LEKCJI - SPRAWDZIAN Z KLAWIATURY I EDYTORÓW GRAFIKI.
--------------------------------------------------------------------------------------------


 

LEKCJA 16 - POZNAJEMY CIEKAWE EFEKTY

Ćwiczenie
1
W programie graficznym utwórz własną ramkę o rozmiarach 21cm na 29,7 cm
. Zapisz ramkę w folderze OBRAZY

Ćwiczenie 2
Wstaw(wklej) ramkę do programu Microsof Word lub Open Office Writer

Ćwiczenie 3
Na środku kartki napisz tekst ZAPROSZENIE wykorzystując do tego
WordArt lub FrontWork

Ćwiczenie 4
Plik zapisz pod nazwą RAMKA

Ćwiczenie 5
Plik RAMKA wyślij na adres zadania6@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer lekcji)


LEKCJA 17 - DOKUMENTY WIELOSTRONICOWE

Ćwiczenie
1
W wybranym edytorze tekstu ustaw wszystkie marginesy na 1cm.

Ćwiczenie 2
W nagłówku wpisz tekst, tak na na poniższym obrazku, wstaw również clipart (rysunek komputera może być dowolny), wstaw tło w nagłówku.
Przepisz również tekst (zachowując formatowanie), który znajduje się w treści dokumentu.
NAGŁOWEK

Ćwiczenie 3
W stopce wstaw numer strony.

Ćwiczenie 4
Dokument zapisz w pliku pod nazwą NAGŁÓWEK

Ćwiczenie 5
Plik NAGŁÓWEK wyślij na adres zadania6@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer lekcji)


LEKCJA 18 - KOMPUTERY W NASZYM OTOCZENIU

Ćwiczenie
1
W wybranym edytorze tekstu napisz 10 urządzeń opartych na technice komputerowej.

Ćwiczenie 2
Odszukaj w internecie ile energii pobiera telewizor/monitor w stanie czuwania (kiedy jest wyłączony i świeci tylko lampka kontrolna)

Ćwiczenie 3
Wykonaj obliczenie, ile można oszczędzić rocznie wyłączając telewizor/monitor z sieci elektrycznej.

Ćwiczenie 4
Dokument zapisz w pliku pod nazwą URZĄDZENIATK
.

Ćwiczenie 5
Plik URZĄDZENIATK wyślij na adres zadania6@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer lekcji)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NA KOLEJNEJ LEKCJI SPRAWDZIAN - ROZDZIAŁ 5 (EDYTORY TEKSTU) oraz
ROZDZIAŁ 6 (KOMPUTER W NASZYM OTOCZENIU)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LEKCJA 19 - MODYFIKUJEMY OBIEKTY GRAFICZNE

Ćwiczenie
1
Dokończ zadanie 7.1, którego wizualny efekt końcowy znajduje się na stronie 83.

Ćwiczenie 2
Pracę zapisz w pliku pod nazwą KARTKA

Ćwiczenie 5
Plik KARTKA wyślij na adres zadania6@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer lekcji)


LEKCJA 20 - MODYFIKUJEMY OBIEKTY GRAFICZNE

Ćwiczenie
1
W programie PowerPoint lub OpenOffice Impress
wstaw 3 obiekty w postaci samochodu.

Ćwiczenie 2
Za pomocą efektu (ścieżka ruchu) stwórz animację, aby:
-pierwszy samochód jechał w prawą stronę
- drugi samochód jechał w lewą stronę
-trzeci samochów jechał do góry.

Ćwiczenie 3
Wstaw tło do slajdu.

Ćwiczenie 4
Pracę zapisz w pliku pod nazwą ANIMACJA
.

Ćwiczenie 5
Plik ANIMACJA wyślij na adres zadania6@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer lekcji)