ZADANIA DOMOWE DLA KLAS V
 
LEKCJA 1 - ZACZYNAMY

Ćwiczenie 1
W dowolnym edytorze tekstu napisz 3 najważniejsze, Twoim zdaniem, punkty regulaminu pracowni komputerowej.

Ćwiczenie 2
Co to jest PRAWO AUTORSKIE?

Ćwiczenie 3
Co to jest
LICENCJA?

Ćwiczenie 4
Wymień 3 rodzaje licencji.

Ćwiczenie 5
Plik z wypisanymi odpowiedziami zapisz pod nazwą
LICENCJE.

Ćwiczenie 6
Plik  LICENCJE wyślij na adres zadania5@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer zadania)


LEKCJA 2 - O POCZĄTKACH INFORMATYKI

Ćwiczenie 1
Jak nazywał się pierwszy komputer?

Ćwiczenie 2
Ile bitów ma 1 bajt?

Ćwiczenie 3
Ile bajtów ma jeden kilobajt?

Ćwiczenie 4
Wymień 6 najważniejszych elementów zestawu komputerowego
.

Ćwiczenie 5
Wymień 6 elementów z których zbudowana jest jednostka centralna.

Ćwiczenie 6
Dane wyślij na adres zadania5@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer zadania)


LEKCJA 3 - Podstawowe czynności wykonywane w systemie Windows.

Ćwiczenie 1
W którym miejscu znajduje się data i godzina w systemie Windows?


Ćwiczenie 2
Polska strefa czasowa to:

  • a) UTC-02:00 Montevideo
  • b) UTC - Dublin, Edynburg, Lizbona, Londyn
  • c) UTC+01:00 Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb
  • d) UTC+02:00 Kair

Ćwiczenie 3
Co należy zrobić aby zobaczyć podgląd obrazka?

Ćwiczenie 4
Co powinniśmy zrobić przed wyciągnięciem pendriva lub karty pamięci podłączonej do portu USB?

Ćwiczenie 5
Dane wyślij na adres zadania5@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer zadania)


LEKCJA 4 - Inne ważne czynności w systemie Windows

Ćwiczenie 1
Wymień 4 katalogi, które znajdują się bezpośrednio na dysku C:

Ćwiczenie 2
Co to jest wirus komputerowy?

Ćwiczenie 3
Co to jest - formatowanie dysku?

Ćwiczenie 4
Kiedy Twoim zdaniem powinniśmy formatować dysk?

Ćwiczenie 5
Dane wyślij na adres zadania5@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer zadania)


NA KOLEJNEJ LEKCJI BĘDZIE SPRAWDZIAN WIADOMOŚĆI!!!

LEKCJA 5 - Bezpieczny internet. Wyszukiwanie informacji w internecie.

Ćwiczenie 1
Co zrobisz, gdy podczas przeglądania stron internetowych i wyszukiwania różnych informacji otworzysz przez przypadek stronę zawierającą treści niewłaściwe: niezgodne z prawem, promujące przemoc lub nieodpowiednie treści dla Twojego wieku?

Ćwiczenie 2
Na jakiej stronie możesz znaleźć klasyfikację i oznaczenie gier komputerowych?

Ćwiczenie 3
Co to jest cyberprzestrzeń?

Ćwiczenie 4
Co powinnaś/powinieneś zrobić jeżeli zetkniesz się z cyberprzemocą?

Ćwiczenie 5
Dane wyślij na adres zadania5@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer zadania)


LEKCJA 6 - Poznajemy zasoby internetu

Ćwiczenie 1
Za pomocą wyszukiwarki internetowej wyszukaj internetowe adresy 5 szkół we Wrocławiu.

Ćwiczenie 2
Jaką stronę internetową informującą o herbach Polski poleciłbyś koledze lub koleżance?

Ćwiczenie 3
W dowolnym edytorze tekstu przygotuj krótką informację ze zdjęciem na temat dowolnego WROCŁAWSKIEGO KRASNALA.

Ćwiczenie 4
Plik zapisz pod nazwą KRASNAL.

Ćwiczenie 5
Informacje oraz plik
KRASNAL wyślij na adres zadania5@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer zadania)


LEKCJA 7 - Projekt "Dolny Śląsk"

W GRUPACH WYBRANYCH NA LEKCJI, TWORZYMY PRACĘ, O WYBRAMYM MIEŚCIE NA DOLNYM ŚLĄSKU.

Wielkość czcionki - maksymalnie 14.

Treść - minimum 1 strona A4, nie wolno kopiować.

Poz obrazami należy wpisać źródło.


NA KOLEJNEJ LEKCJI NIESPODZIANKA - "KARTKÓWKA" (na komputerze)

LEKCJA 10 - Tajemnicze rysunki - sztuczki rysunkowe
Ćwiczenie 1
Z podręcznika wykonaj ćwiczenie 4.2. Rysunek zapisz pod nazwą
noc_1.png

Ćwiczenie 2
Napisz jak nazywają się i do czego służą elementy wstążki schowek
?

schowek

Ćwiczenie 3
Napisz jakie elementy znajdują się na wstążce kształty?

kształty

Ćwiczenie 4
Informacje oraz plik
noc_1.png wyślij na adres zadania5@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer zadania)


LEKCJA 11 - Zrzut ekranu- wykorzystywanie funkcji Print Screen
Ćwiczenie 1
Dokończ zdanie. Po wciśnięciu klawisza PRINT SCRotrzymujemy ....


Ćwiczenie 2
Dokończ zdanie. Po wciśnięciu klawiszy lewy ALT +PRINT SCR otrzymujemy...

Ćwiczenie 3.

Za pomocą odpowiedniej kombinacji klawiszy, zrób zrzuty następujących programów:

- Kalkulator

- Notatnik

- Word Pad

Wkej te zrzuty do jednego okna programu PAINT.

Ćwiczenie 4

Zapisz plik pod nazwą ZRZUTY Z EKRANÓW.

Ćwiczenie 5
Informacje oraz plik
ZRZUTY Z EKRANÓW wyślij na adres zadania5@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer zadania)

 


LEKCJA 12 - Tekst rysunkiem, rysunek tekstem
Ćwiczenie 1
Jak wygląda klawisz (pzycisk) w PAINCIE po wciśnięciu, którego włącza się zakładka TEKST


Ćwiczenie 2
Wykorzystując poznane opcje zrób napis taki jak w ćwiczeniu 4.11 (Rysunek 4.15 znak graficzny z liter)

Ćwiczenie 3
Zapisz plik pod nazwą
ZNAK GRAFICZNY.

Ćwiczenie 4
Informacje oraz plik
ZNAK GRAFICZNY wyślij na adres zadania5@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer zadania)


DANE DO LOGOWANIA NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ

ADRES STRONY TO: www.edu.fdds.pl

KOD KLASY: B1793706

PRZYKŁADOWA STRONA REJESTRACJI

FDN1

FDN2

 


LEKCJA 13 - Zmieniamy kształt krzywej
Ćwiczenie 1
Narysuj rybę za pomocą krzywej.

Ryba

Ćwiczenie 2
Rysunek zapisz pod nazwą
RYBA.

Ćwiczenie 3
Plik
RYBA wyślij na adres zadania5@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer zadania)


LEKCJA 14 - Komputerowe rysunki - odbicie lustrzane, krzywa

Ćwiczenie 1
Uruchom program PAINT i ustaw wielkość kartki ( szerokość 20 cm, wysokość 12 cm).

Ćwiczenie 2
Wybierz kolor zielony i narysuj połowę choinki (jak na zdjęciu).

Choinka

Ćwiczenie 3
Narysowaną połowę choinki zaznaczamy, kopiujemy, wklejamy i wykorzystujemy opcję obróć.

Choinka

Ćwiczenie 4
Wykonaną choinkę zaznaczamyy, kopiujemy i kolorujemy. Tak jak na rysunku poniżej.

Las

Ćwiczenie 5
Rysunek zapisz pod nazwą
LAS.

Ćwiczenie 6
Plik
LAS wyślij na adres zadania5@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer zadania)

 


LEKCJA 15 - MALARSKIE FANTAZJE

NA KOLEJNEJ LEKCJI KOMPUTERÓWKA Z PAINTA. Zakres materiału z podręcznika ze stron 42-56.


LEKCJA 16 i 17

TEMATY - TWORZYMY LISTY NUMEROWANE I PUNKTOWANE, SORTUJEMY DANE

- LISTY PUNKTOWANE, ZMIANY WYGLĄDU PUNKTORA
Ćwiczenie 1

Do czego służą poniższe przyciski?

pkt

Ćwiczenie 2

Włącz edytor tekstu OpenOffice Writer lub Microsoft Office Word i napisz następujący tekst:

tekst

Ćwiczenie 3

Plik zapisz pod nazwą ZABAWKI.

Ćwiczenie 4
Plik
ZABAWKI wyślij na adres zadania5@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer zadania)


LEKCJA 18 - WSTAWIANIE GRAFIKI DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO
Ćwiczenie 1

Napisz jakich opcji użyjesz w edytorze tekstu, aby wstawić rysunek?

Ćwiczenie 2

W dowolnym edytorze tekstu napisz ogłoszenie dotyczące BALU SPORTOWCA. Treść i daty możesz wymyślić.

Ćwiczenie 3

W dowolnym edytorze grafiki wykonaj rysunek do ogłoszenia.

Ćwiczenie 4

Wstaw rysunek tak aby był widoczny za treścią ogłoszenia.

Ćwiczenie 5

Gotową pracę zapisz pod nazwą OGŁOSZENIE.

Ćwiczenie 6
Plik
OGŁOSZENIE wyślij na adres zadania5@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer zadania)


LEKCJA 19 - PRZYGOTOWANIE PLANU WYCIECZKI
Ćwiczenie 1
Wzorując się na zadaniu 5.13 z podręcznika ze strony 75, w dowlonym edytorze tekstu, stwórz wizytówkę.

Ćwiczenie 2
Na wizytówce mogą znajdować się wymyślone dane adresowe, muszą znajdować się godziny z indeksem górnym oraz obrazek.

Ćwiczenie 3
Przykład wizytówki (obrazek nie musi być taki sam).

Wizytówka wzór

Ćwiczenie 4
Plik zapisz pod nazwą WIZYTÓWKA

Ćwiczenie 5
Plik
WIZYTÓWKA wyślij na adres zadania5@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer zadania)


 

PROGRAM OPENOFFICE MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY

http://www.openoffice.org/pl/product.download.html#

 


LEKCJA 20 - TWORZYMY OZDOBNE NAPISY
Ćwiczenie 1
W dowolnym edytorze tekstu (Writer lub M. Word) stwórz dyplom wykorzystując opcje WordArt (M. Word) lub Fontwork (OpenOffice Writer)

dyplom

Ćwiczenie 2
Gotowy plik zapisz pod nazwą
DYPLOM

Ćwiczenie 3
Plik
DYPLOM wyślij na adres zadania5@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer zadania)


LEKCJA 21 - POZNAJEMY INNE CIEKAWE EFEKTY


NA KOLEJNEJ LEKCJI BĘDZIE SPRAWDZIAN.
ZAKRES MATERIAŁU Z PODRĘCZNIKA STRONY 57-83


LEKCJA 22 - KOMPUTERY WOKÓŁ NAS
Ćwiczenie 1
W dowolnym edytorze tekstu wypisz 10 miejsc w których korzystamy z komputerów.

Ćwiczenie 2

Napisz 4 edytory tekstu które uruchamialiśmy w szkolnej pracowni.

Ćwiczenie 3
Napisz 3 edytory grafiki.

Ćwiczenie 4
Gotowy plik zapisz pod nazwą
PROGRAMY

Ćwiczenie 5
Plik
PROGRAMY wyślij na adres zadania5@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer zadania)


LEKCJA 23 - KALKULATOR
Ćwiczenie 1
Jakie będą wyniki obliczeń po wybraniu poniższych opcji w kalkulatorze?
a)23+31+C=
b)12+13+CE=
c)13+7, MS, C, 13+MR=
d)12+13, MS, C, 12, M+,MR=

Ćwiczenie 2
Na wyświetlaczu mamy liczbę 23. Jaka będzie liczba po wciścinęciu klawisza C ?

Ćwiczenie 3
Czy klawisz C kasuje pamięć kalkulatora?

Ćwiczenie 4
Rozwiązania wyślij na adres
zadania5@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer zadania)


LEKCJA 24 - KOMPUTEROWY KALENDARZ

kalDo zadania 1 i 2 wykorzystaj zamieszczoną na stronie kartkę z kalendarza
Ćwiczenie 1
19 kwietnia 2014 roku uczniowie będą pisać klasówkę z historii Wyniki będą omawiane w pierwszy wtorek po klasówce. Jaka to będzie data?

A.  3 kwietnia 2014 r.     B.  20 kwietnia 2014 r.     C.   17 kwietnia 2014 r.    D.  24 kwietnia 2014 r.

Ćwiczenie 2

Uczniowie pojadą na wycieczkę 10 i 11 maja 2014 r. Jakie to będą dni tygodnia?
A.  Środa i czwartek     B.  Sobota i niedziela     C.   Piątek i sobota    D.  Czwartek i piątek.

Ćwiczenie 3
Rozwiązania wyślij na adres
zadania5@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer zadania)


LEKCJA 25 - PREZENTACJA MULTIMEDIALNA - WPROWADZENIE

Ćwiczenie 1
Włącz program do robienia prezentacji multimedialnycj
Microsoft PowerPoint lub Open Office Impress
.

Ćwiczenie 2
W programie stwórz 3 slajdy.

Ćwiczenie 3
Ustaw dowolny
motyw/wzorzec strony.

Ćwiczenie 4
Na pierwszym slajdzie napisz swoje imię (czcionka: 48 punktów, Cooper Black, kolor niebieski, wyrównana do środka)
.

Ćwiczenie 5
Na drugim slajdzie napisz klasę, do której chodzisz
(czcionka: 52 punkty, Arial Narrow, kolor zielony, wyrównana do środka).

Ćwiczenie 6
Na trzecim slajdzie napisz adres strony internetowej szkoły
(czcionka: 58punkty, Arial Black, kolor żółty, wyrównana do środka). Wstaw cień do treści.

Ćwiczenie 7
Prezentację zapisz pod nazwą
PREZENTACJA.

Ćwiczenie 8
Plik
PREZENTACJA wyślij na adres zadania5@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer zadania)

 


LEKCJA 29 - ARKUSZ KALKULACYJNY - PIERWSZE KROKI

Ćwiczenie 1
Do czego służy arkusz kalkulacyjny?

Ćwiczenie 2
Podaj nazwę znanych Ci arkuszy kalkulacyjnych.

Ćwiczenie 3
Jak powinna wyglądać formuła (w miejscu znaków zapytania) za pomocą, której dodane zostaną cyfry z 3 komórek?

E1

Ćwiczenie 4
Co należy zrobić, aby zmienić szerokość lub wysokość komórki ?

Ćwiczenie 5
Odpowiedzi
wyślij na adres zadania5@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę i numer zadania)