ZADANIA DOMOWE DLA KLAS IV
 
KOMUNIOWANIE SIĘ ZA POMOCĄ KOMPUTERA. ZAKŁADANIE POCZTY E-MAIL

 

PORTAL interklasa.pl
mail

NOTATKI:

W adresie e-mail nie stosuje się polskich liter (tzn. ę, ą, ć ...) oraz znaków typu /, !, ?, #, spacji, !