ZADANIA DOMOWE DLA KLAS IV
 
 
STRONA Z PODRĘCZNIKIEM - http://edukacja.helion.pl/uczen/

STRONA Z TESTAMI - http://edukacja.helion.pl/testy/

 

 
LEKCJA 27 - Komputery wokół nas

Ćwiczenie 1
W edytorze tekstu Microsoft Word lub Writer,  napisz 10 miejsc, w których wykorzystujemy komputery.

Ćwiczenie 2
Plik zapisz pod nazwą LEKCJA 27

Ćwiczenie 3
Plik 
LEKCJA 27 wyślij na adres zadania4@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię i klasę)
 
LEKCJA 26 - Realizacja projektu

Ćwiczenie 1
W edytorze tekstu Microsoft Word lub Writer, napisz sprawozdanie z ZIELONEJ SZKOŁY, WYCIECZKI, ZAWODÓW lub FILMU (z edukacji filmowej).
W opisie powinna znaleźć się:
- miejscowość i data
- napis sprawozdanie
- akapit rozpoczynamy tabulatorem (wcięciem)
- praca powinna zajmować minimum połowę kartki czcionką 14 pkt.

Ćwiczenie 2
Plik zapisz pod nazwą
LEKCJA 26

Ćwiczenie 3
Plik 
LEKCJA 26 wyślij na adres zadania4@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię i klasę)

LEKCJA 25 - Akapit, wyrównanie tekstu

Ćwiczenie 1
Co to jest akapit?

Ćwiczenie 2
Otwórz dowolny edytor tekstu.

Ćwiczenie 3
Za pomocą poznanych sposobów formatowania tekstu,
utwórz PLAKAT zachęcający do udziału w festynie,
który odbędzie się 25 maja 2013
na boisku przy Szkole Podstawowej nr 76.
Napisz również o atrakcjach jakie mogą być w czasie festynu.

Ćwiczenie 4
Zapisz tekst w pliku pod nazwą  LEKCJA 25

Ćwiczenie 5
Plik LEKCJA 25 wyślij na adres zadania4@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię i klasę)

LEKCJA 24 - Formatowanie i modyfikacja dokumentu tekstowego

Ćwiczenie 1
Co oznacza określenie, formatowanie dokumentu tekstowego?

Ćwiczenie 2
Otwórz dowolny edytor tekstu i przepisz poniższe zdania, z prawej strony tekstu podaj rodzaj i styl czcionki:
np.
Informatyka Europejczyka   - czcionka Comic Sans MS, kursywa.
Czcionki użyte w tekście to: Comic Sans MS, Times New Roman lub Arial
----------------------------------------------------------------------
l24
----------------------------------------------------------------------

Ćwiczenie 3
Zapisz tekst w pliku pod nazwą  
LEKCJA 24

Ćwiczenie 4
Plik 
LEKCJA 24 wyślij na adres zadania4@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię i klasę)

 

PROGRAM OPENOFFICE MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY

http://www.openoffice.org/pl/product.download.html#

 


LEKCJA 23 - Wykonujemy operacje na blokach tekstu

Ćwiczenie 1
Jak nazywają się przyciski na obrazku i do czego służą?


Ćwiczenie 2
Przepisz wiersz, którego autorką jest Maria Konopnicka.

Tęcza

A kto ciebie, śliczna tęczo,
Siedmiobarwny pasie,
Wymalował na tej chmurce
Jakby na atłasie?

Słoneczko mnie malowało
Po deszczu, po burzy;
Pożyczyło sobie farby
Od tej polnej róży.

Pożyczyło sobie farby
Od kwiatów z ogroda;
Malowało tęczę na znak,
Że będzie pogoda!

 

Ćwiczenie 3

Zapisz tekst pod nazwą TĘCZA

 

Ćwiczenie 4

- usuń pierwszą zwrotkę

- wytnij ostatnią zwrotkę i wklej ją na początek

 

Ćwiczenie 5

Wykorzystując opcję ZAPISZ JAKO, zapisz zmieniony tekst pod nazwą ZMIENIONA TĘCZA.

 

Ćwiczenie 6
Pliki TĘCZA I ZMIENIONA TĘCZA wyślij na adres zadania4@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię i klasę)

 

LEKCJA 22 - Pliki i katalogi - najważniejsze czynności

Ćwiczenie 1
W folderze DOKUMENTY(Moje dokumenty) utwórz folder PISANIE.

Ćwiczenie 2
Utwórz nowy dokument tekstowy w programie Microsoft Word lub Writer.

Ćwiczenie 3
Napisz kilka zdań o Jacku Karpińskim, który przyczynił się do rozwoju informatyki (
informacji poszukaj w internecie).

Ćwiczenie 4
Zapisz plik w folderze/katalogu  PISANIE pod nazwą INFORMATYK.

Ćwiczenie 5
W folderze PISANIE utwórz folder HISTORIA INFORMATYKA

Ćwiczenie 6
Przenieś plik INFORMATYK  z folderu PISANIE do folderu HISTORIA INFORMATYKA.

Ćwiczenie 7
Zmień nazwę pliku INFORMATYK na JACEK KARPIŃSKI.

Ćwiczenie 8
Plik JACEK KARPIŃSKI wyślij na adreszadania4@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię i klasę)

LEKCJA 21 - Edytory tekstu - wprowadzenie

Ćwiczenie 1
Dokończ zdanie. Edytor tekstu to...

Ćwiczenie 2
Z podręcznika strona 92 - zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4.


Ćwiczenie 3
Treść i zapisane pliki wyślij na adreszadania4@sp76.wroclaw.pl
(w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię i klasę)


LEKCJA 20 - Ustawienia wydruku, wydruk pliku. Pomoc w programie

Ćwiczenie 1
Za pomocą opcji linia, prostokąt, wypełnienie kolorem w programie PAINT,  narysuj krzyżówkę


Korzystając z opcji TEKST wpisz do kratek odpowiedzi:

A. Jeden z przycisków w programie Paint, znajduje się w grupie narzędzia i służy do korekty błędów.
B. Jeden z przycisków w grupie kształty z klawiszem SHIFT można nim zrobić kwadrat.
C. Jeden z przycisków w grupie kształty rysuje proste.
D. Jeden z przycisków w grupie kształty - wypełnienie, określa styl wypełnienia.
E. Po wykonaniu zapisujemy go na dysku.
F. Nazwa karty programu Paint, w której znajdują się przyciski Powiększ i Pomniejsz.

Ćwiczenie 2
Zapisz plik pod nazwą KRZYŻÓWKA.PNG

Ćwiczenie 3
Plik KRZYŻÓWKA.PNG wyślij na adres
zadania4@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię i klasę)
POMOCE DLA OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ STARSZE WERSJE PAINTA
       POWODZENIA!!!


LEKCJA 19 - Otwieranie pliku, modyfikowanie, kopiowanie i wklejanie rysunku

Ćwiczenie 1
Dokończ zdanie. Schowek to........

Ćwiczenie 2
Uruchom program PAINT i
 ustaw rozmiar kartki
szerokość 20cm
wysokość 15 cm

Ćwiczenie 3
Narysuj pisankę.

Ćwiczenie 4
Zaznacz i skopiuj pisankę.

Ćwiczenie 5
Wklej skopiowaną pisankę 10 razy.

Ćwiczenie 6
Zapisz plik na dysku pod nazwą PISANKA.PNG

Ćwiczenie 7
Wyślij plik PISANKA na adres
zadania4@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię i klasę)

POWODZENIA!!!LEKCJA 18 - Edytor graficzny Paint

Ćwiczenie 1
Przetłumacz na język polski słowo PAINT.

Ćwiczenie 2
Napisz jak nazywają się  paski i grupy zaznaczone na rysunku.Ćwiczenie 3
Co to jest piksel?

Ćwiczenie 4
W jaki sposób ustalamy rozmiar rysunku (atrybuty) w edytorze grafiki PAINT?

LEKCJA 17 - Wykonujemy rysunki - kompozycja tematyczna "na łące"

Ćwiczenie 1
W programie Drawing for Children (można go zainstalować z płyty lub pobrać klikając TUTAJ), wykonaj pracę podobną do obrazka poniżej:Ćwiczenie 2
Za pomocą klawisza Print Screen skopiuj do schowka "cały ekran".

Ćwiczenie 3
Włącz program PAINT.

Ćwiczenie 4
Zastosuj opcję  WKLEJ aby wkleić zawartość schowka (wkleić skopiowany pulpit).

Ćwiczenie 5
Zapisz zrzut ekranu pod nazwą DROGOWSKAZ (pamiętaj rozszerzenie pliku musi być koniecznie JPG).

Ćwiczenie 6
Wyślij plik DROGOWSKAZ na adres
zadania4@sp76.wroclaw.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię i klasę)

POWODZENIA!!!


LEKCJA 16 - Otwieranie pliku, modyfikacja, wstawianie tekstu.

Ćwiczenie 1

W programie PAINT, wykonaj rysunek z figur geometrycznych -krajobraz górski z  domem.  Zastosuj również różne rodzaje i kolory linii.

Ćwiczenie 2

Zapisz rysunek na dysku pod nazwą KRAJOBRAZ.

Ćwiczenie 3

Plik KRAJOBRAZ wyślij jako załącznik pod adres zadania4@sp76.wroclaw.pl  (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię i klasę).

POWODZENIA!!!


Proszę wysłać maila na adres zadania4@sp76.wroclaw.pl
W temacie widomości proszę wpisać swoje nazwisko, imię, klasę oraz numer lekcji.
W treści wiadomości proszę napisz:

- adres strony internetowej SP76
- gdzie możesz znaleźć stronę z zadaniami?

POWODZENIA!!!