ZADANIA DOMOWE
 
   
ZADANIA 4 ZADANIA 5
ZADANIA DLA KLASY 4 ZADANIA DLA KLASY 5
   
notatki  
NOTATKI DLA KLASY 4  
   
ZADANIA 6
ZADANIA DLA KLASY 6
 
KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ ZAPOWIEDZI KONKURSÓW INFORMATYCZNYCH
 
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
pdf
 
 
STRONA Z PODRĘCZNIKIEM - http://edukacja.helion.pl/uczen/
STRONA Z TESTAMI - http://edukacja.helion.pl/testy/
 
KOMPUTEROWY SŁOWNIK
Power - zasilanie
Shut down - zamknij
File - plik
New - nowy
Open - otwórz
Save - zapisz
Save as - zapisz jako
Desktop - pulpit
Downloads - pobrane
Documents - dokumenty
Pictures - obrazy
Music - muzyka
Videos - wideo