FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

Celem konkursu jest rozwijanie u uczniów zainteresowania architekturą i sztuką, rozwój u dzieci zainteresowań naukami technicznymi. W rozwoju dziecka bardzo ważne jest też kształcenie wrażliwości estetycznej, rozwijanie osobowości i wyobraźni przestrzennej oraz myślenia abstrakcyjnego.

       Niezbędnym elementem w dzisiejszych czasach jest też wyrabianie pomysłowości i operatywności w zakresie pomysłów technicznych, nowych technologii, problemowego podchodzenia do zadań oraz zainteresowania  kierunkami technicznymi. Konkurs przeznaczony jest dla  klas 4-8 szkoły podstawowej podzielony na dwie kategorie:

REGULAMIN KONKURSU

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE