FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-17.15.
 
Realizacja celów wychowawczych w świetlicy odbywa się w oparciu o Roczny plan dydaktyczno-wychowawczy, który zakłada podział tygodni na hasła tematyczne. Jeśli pogoda na to pozwala, dzieci spędzają jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu. Świetlica organizuje konkursy wewnętrzne, z których prace są eksponowane w holu szkoły. Uczniowie biorą też udział w konkursach międzyświetlicowych.