FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

I SEMESTR trwa od 3 września 2018 r.  do 31 stycznia 2019 r.

1. Rozpoczęcie roku szkolnego                      

 3  września 2018 r.

2. Bieg Solidarności

8 września 2018

3. Zebrania z rodzicami

 

kl. I-III   11 września 2018 r.

kl. IV-VIII  12 września 2018 r.

4.. Festyn szkolny                  

odwołany

5. Pasowanie klas pierwszych

26  października 2018 r.

6. Zebrania z rodzicami

kl. I–III   6 listopada 2018 r.

kl. IV–VIII   7 listopada 2018 r.

kl. I-III      18 grudnia 2018 r.

kl. IV-VIII    19 grudnia 2018 r.

7. Zimowa przerwa świąteczna

22.12.2018 r. – 31.12.2018 r.

8. Wystawienie ocen

do 9 stycznia 2019 r.

9. Rada klasyfikacyjna śródroczna

16 stycznia 2019 r.

10. Ferie zimowe

28.01 – 10.02.2019 r.

11. Zebrania z rodzicami

kl. I-III       22 stycznia 2019 r.

kl. IV-VIII      23 stycznia 2019 r.

II SEMESTR trwa od  1 lutego 2019  do 21 czerwca 2019 r.

1. Rada pedagogiczna podsumowująca

 12 lutego 2019 r.

2. Rekolekcje

według terminu podanego przez parafię

3. Konsultacje z rodzicami

 

kl. I-III      19 marca 2019 r.

kl. IV-VIII    20 marca 2019 r.

4. Zapisy do klasy pierwszej – zgodnie z terminami rekrutacji elektronicznej.

5. Dzień otwarty szkoły

23 lutego 2019

6. Wiosenna przerwa świąteczna                

18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.

7. Święto Patrona

8 maja 2019 r.

8. Zebrania dla rodziców           

kl. I-III     14 maja 2019 r.

kl. IV-VIII   15 maja 2019 r.

9. Wystawienie ocen                                

do 5 czerwca 2019 r.

10. Rada klasyfikacyjna końcoworoczna

12 czerwca 2019 r.

11. Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2019 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 31 października 2018 r.

 dzień opiekuńczy

 2 listopada 2018 r.

 dzień opiekuńczy

 2 maja 2019 r.

 dzień opiekuńczy

 14 maja 2019 r.

 Finał Konkursu Wrocławskie Krasnale, dzień opiekuńczy

 14 czerwca 2019 r.

 dzień opiekuńczy

 15, 16,17 kwietnia 2019 r.

 Egzamin 8-klasisty