FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

 

 

UMOWA NA OBIADY - UMOWĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ W 2 EGZEMPLARZACH I PRZYNIEŚĆ DO SEKRETARIATU SZKOŁY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JADŁOSPIS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OPŁATY ZA WYŻYWIENIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

KOSZT JEDNEGO OBIADU WYNOSI 4 ZŁ

 

W MARCU OPŁATA ZA OBIADY WYNOSI 32.00 zł ( 8 DNI ROBOCZYCH )

 

INTENDENT TEL. 71 7986864 WEW. 114

 


 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wpłat dokonujemy:

  • Na konto bankowe od 01 do 10 dnia każdego miesiąca:

30 1020 5226 0000 6402 0418 2564
z dopiskiem –
wpłata za obiady/klasa/imię i nazwisko dziecka/za miesiąc ...........

OPÓŹNIENIA W OPŁATACH SPOWODUJĄ NALICZANIE USTAWOWYCH ODSETEK