FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

,

UMOWA O KORZYSTANIE Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JADŁOSPIS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OPŁATY ZA WYŻYWIENIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

KOSZT JEDNEGO OBIADU DWUDANIOWEGO WYNOSI 4 ZŁ

 WYDAWANIE OBIADÓW OD 14.09.2020 r.

  INTENDENT TEL. 71 7986864 WEW. 114

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wpłat dokonujemy:

  • Na indywidualny numer konto bankowego od 01 do 10 dnia każdego miesiąca:


z dopiskiem –
wpłata za obiady/klasa/imię i nazwisko dziecka/za miesiąc ...........

OPÓŹNIENIA W OPŁATACH SPOWODUJĄ NALICZANIE USTAWOWYCH ODSETEK