FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

 

             „Program dla szkół” to unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. To kontynuacja  programów „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”, które od roku szkolnego 2017/2018 stanowią jedno działanie. 

             Jak wykazują badania, nawyki żywieniowe kształtujące się i utrwalające w okresie dzieciństwa i młodości trudno zmienić w wieku dorosłym. Codzienne spożywanie zbilansowanych i jednocześnie smacznych posiłków, jedzenie w przyjaznej atmosferze i o regularnych porach, kształtuje w dzieciach prawidłowe zwyczaje żywieniowe na całe życie. Dzieci i młodzież spędzają w szkole od 6 do 8 lub więcej godzin w ciągu dnia. Spośród wielu funkcji, jakie pełnią placówki oświatowe, jedną z najważniejszych jest promocja zachowań prozdrowotnych oraz działania oświatowo-edukacyjne. W ramach tych działań realizujemy „Program dla szkół”.  Dzięki niemu dzieci z klas 1-5 mają dostęp do warzyw i owoców, które są tak przygotowane, że od razu mogą się nimi zajadać. Dzieci otrzymują również różne produkty mleczne, w małych opakowaniach idealnych na przekąskę pomiędzy lekcjami.

           Działania edukacyjne stanowią obok udostępniania dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych jeden z głównych elementów „Programu dla szkół”. Dzięki nim dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, a w szczególności poznają korzyści diety bogatej w owoce, warzywa i produkty mleczne, a także uczą się o ich pochodzeniu, uprawie i produkcji oraz m.in. jak postępować, aby nie marnować żywności.

Opracowała na podstawie informacji KOWR:

Izabela Latko-Bożek

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU DLA SZKÓŁ”

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM

II semestr 2017/2018

Informacja o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko .

Po feriach zimowych rozpoczęły się dostawy owoców, warzyw i produktów mlecznych.  Przez okres wybranych 10 tygodni dzieci z klas I – V otrzymały łącznie  45 porcji owoców i warzyw oraz 40 porcji produktów mlecznych.

Produkty owocowo-warzywne, które dzieci otrzymywały to:

- owoce: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki;

- warzywa: marchew, rzodkiewka, papryka słodka, kalarepa, pomidorki;

- soki: owocowe, warzywne, mieszane.

Produkty mleczne, które dzieci otrzymywały to:

- mleko białe;

- jogurt naturalny;

- kefir naturalny;

- serek twarogowy.

 

Rodzaje działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym.

Działania edukacyjne stanowią obok udostępniania uczniom owoców, warzyw i produktów mlecznych jeden z głównych elementów Programu dla szkół. Dzięki nim dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, w szczególności poznają korzyści diety bogatej w owoce, warzywa i produkty mleczne. , a także uczą się o ich pochodzeniu, uprawie i produkcji oraz m. in. Jak postępować, aby nie marnować żywności. Szkoły podstawowe uczestniczące w Programie dla szkół zobowiązane są zrealizować co najmniej dwa działania edukacyjne w semestrze z godnie z zakresem i katalogiem określonym przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

 Spośród katalogu zadań przygotowanych przez MEN nauczyciele naszej szkoły wybrali  do realizacji:

  • Warsztaty kulinarne;
  • Zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych w tym w formie grządek na parapecie, upraw w workach i donicach;
  •  Organizowanie warsztatów kulinarnych z uwzględnieniem przekazywania wiedzy o zdrowym odżywianiu;
  • Wspólne spożywanie śniadania połączone z degustacją owoców, warzyw, mleka i jego przetworów;
  • Organizowanie wycieczek do gospodarstw rolnych, gospodarstw ogrodniczych lub zakładów przetwórstwa owoców i warzyw;
  • Stosowanie innych sposobów upowszechniania informacji o korzyściach płynących ze spożywania owoców, warzyw, mleka  i ich przetworów poprzez organizowanie wystaw, przygotowywanie prezentacji lub wydawanie gazetek.

Działania towarzyszące odbywały się w szkole, w Akademii Młodego Kucharza, w terenie.

Nauczyciele w trakcie trwania zajęć przekazywali uczniom wiedzę z zakresu:

- zasad zdrowego odżywiania,

- pochodzenia i uprawy owoców i warzyw oraz produktów mlecznych,

- przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, w tym upowszechniano wiedzę o tym, jak przechowywać i przygotowywać żywność oraz jak postępować z odpadami spożywczymi i kuchennymi.

We wszystkich klasach odbyły się pogadanki na temat wpływu częstego spożywania mleka i jego przetworów oraz warzyw i owoców na zdrowie człowieka.

Dzieci z   klas I – III brały udział w zajęciach, na których dowiedziały się:

- Dlaczego jedzenie jest ważne?

- Skąd się bierze jedzenie?

- Dlaczego warto umieć gotować?

Dzieci miały także zajęcia na „zielonej szkole” (kl. 2a, 3a, 3b, 3d, 3e), gdzie oglądały uprawy ekologiczne i miały możliwość zobaczyć z bliska gospodarstwo agroturystyczne.

Kilka klas uczestniczyło w warsztatach kulinarnych w Akademii Młodego Kucharza. .

Na zajęciach edukacyjnych uczniowie klas IV dowiedzieli  się między innymi:

- Co uprawia się na polach? Uczniowie poznali cel tworzenia pól uprawnych, rozpoznawali zboża uprawiane w Polsce, poznały nazwy produktów otrzymywanych z poszczególnych zbóż, główne zabiegi prowadzone przez człowieka na polu i ich znaczenie, dowiedzieli się na czym polega płodozmian.

- Jak wykorzystuje się rośliny użytkowe? Uczniowie poznali produkty otrzymywane z ziemniaków i buraków cukrowych, podawali przykłady roślin warzywnych i przyprawowych, nauczyli się definiować pojęcia rośliny okopowe, warzywne, przyprawowe; omawiali zastosowanie i wykorzystanie różnych rodzajów i różnych części roślin.

- Jak powstają owoce? Uczniowie wyjaśniali, co to jest sad; wymieniali drzewa i krzewy uprawiane w sadach; wskazywali i podawali nazwy części kwiatu oraz określali funkcje poszczególnych części kwiatu; wyjaśniali jaka jest rola pszczół w powstawaniu owoców; omawiali zmiany zachodzące w kwiatach po zapyleniu; wyjaśniali, w jaki sposób zwierzęta pomagają ludziom w walce z owadami szkodnikami.

 

Na zajęciach edukacyjnych w klasie V uczniowie dowiedzieli się:

- Dlaczego musimy jeść? Uczniowie poznali cel odżywiania się przez człowieka; poznali podstawowe składniki pokarmów i ich funkcje, poznali skutki błędów żywieniowych.

- Jakie są zasady właściwego odżywiania się? Uczniowie poznali podstawowe zasady dotyczące zakupu i przechowywania produktów spożywczych oraz przygotowywania posiłków; planowali jadłospis zgodnie z prawidłowym żywieniem, poznali skutki niewłaściwego odżywiania się.

- Jak zapobiegać psuciu się żywności? Uczniowie poznali sposoby konserwowania żywności.

Owoce i warzywa oraz produkty mleczne spożywane były w grupie, wśród rówieśników, co sprzyjało utrwalaniu się pozytywnych nawyków żywieniowych i przełamywaniu niechęci przed jedzeniem określonych produktów.

                                                                                            

UWAGI

Należy zwrócić szczególną uwagę na jakość dostarczanych owoców i warzyw. W tym semestrze dużo owoców było obitych, uszkodzonych, nadpsutych.

Powinno się także zmniejszyć porcje produktów mlecznych, gdyż często dzieci otrzymywały po dwa produkty (np. jogurt i serek, kefir i mleko) jednego dnia i nie były w stanie ich zjeść.

Koordynatorzy programu:

Izabela Latko – Bożek

Jolanta Szkrobol