FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 14 maja 2020 roku, przywraca się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w klasach 1-3 oraz możliwość konsultacji dla uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej nr 76  w okresie stanu epidemii, od dnia 25 maja 2020 r. z jednoczesnym kontynuowaniem nauki na odległość.

W związku z tym rodzice/opiekunowie proszeni są o zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE
ZAŁĄCZNIK 1 - OŚWIADCZENIE RODZICA Z KLA I-III ZAŁĄCZNIK 2 - DEKLARACJA GODZIN POBYTU ZAŁĄCZNIK 3 - OŚWIADCZENIE NA UDZIAŁ W KONSULTACJACH ZAŁĄCZNIK 4 - OŚWIADCZENIE, ZAJĘCIA REWALIDACYJNE